Безпека при експлуатації систем під тиском.

 

Загальні вимоги безпеки з техніки безпеки під чає обслуговування механізмів.

 

До обслуговування механізмів допускаються особи, які мають професійну підготовку відповідного характеру роботи та пройшли навчання і перевірку знань з техніки безпеки. Працівники, безпосередньо пов’язані з експлуатацією механізмів, повинні добре знати їх будову і порядок експлуатації, вміти своєчасно виявляти несправності і провадити роботи з дотриманням вимог безпеки.

Більш детально…

Звернення громадян, що надійшли за І квартал 2019 року

                    

 

 Всього звернень –  43;

Звернулось громадян – 43 з них: 12 чоловіків,  31 жінка;

Всі 43звернення індивідуальні:   листи – 26,  усні -16;

За соціальним станом авторів звернень  – 43, з них :

Пенсіонери – 9;

Робітники – 4;

Селяни -1;

Інші – 29.

За результатами розгляду : вирішено позитивно – 22 ; дано роз’яснення – 21.

 

З таких питань: Транспорт і зв’язок – 3; Соціальна політика – 6; Охорона здоров’я ( забезпечення ліками) – 3; Комунальне господарство – 20, з них: гаряче та холодне водопостачання – 1; електропостачання населених пунктів  – 2;санітарний стан, благоустрій населених пунктів – 5; будівництво доріг – 5; інші – 7; Екологія та природні ресурси – 3; забезпечення дотримання законності – 1;   Сімейна та гендерна політика – 1;Молодь і фізична культура – 1;   Освіта – 1;  Діяльність центральних органів влади – 3; інші – 1.

                        

Стратегічний план розвитку Соколівської громади на 2018-2022 роки

Стратегічний план розвитку Соколівської громади

на 2018-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ ТА СКОРОЧЕНЬ  

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ ГРОМАДИ  

  1. ВСТУП
  2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ
  3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
  4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

4.1. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ  

4.2. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ  

4.3. SWOT-АНАЛІЗ СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ  

4.4. SWOT-МАТРИЦЯ СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

4.5. ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

  1. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. …………………………

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3.

  1. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

ЧАСОВІ РАМКИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОКАЗНИКИ  

ПРИПУЩЕННЯ ТА РИЗИКИ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

ПРОЦЕДУРА МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ

  1. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 1.1.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 1.2.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 1.3.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУІ 2.1.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 2.2.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 2.3.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку………………………………………………….

Таблиця 2. Учасники робочої групи з розробки Стратегії…………………..

Таблиця 3. Порівняння громади, району, області……………………………………

Таблиця 4………………….

Таблиця 5……………

Таблиця 6. ………….

Таблиця 7. SWOT-аналіз Соколівської громади…………………..

Таблиця 8. Стратегічні,операційні цілі та завдання…………………..

Таблиця 9. Територія впливу проектів Плану реалізації Стратегіїї……………….

Таблиця 10. Орієнтовний фінансовий план………………………….

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВРП – валовий регіональний продукт

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ЄС – Європейський Союз

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання

ЗУ – Закон України

КУВ – Комітет з управління впровадженням стратегічного плану

МСБ – малий та середній бізнес

МТД – міжнародна технічна допомога

ОДА – обласна державна адміністрація

ОМС – органи місцевого самоврядування

ОТГ – об‘єднана територіальна громада

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади

РДА – районна державна адміністрація

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

ТЗ – технічне завдання на проект місцевого розвитку

ТПВ – тверді побутові відходи

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

Більш детально…

Як отримати грошову компенсацію за пільговий проїзд

Роз’яснення щодо надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах

14 березня 2018 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №197 затвердив Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Яким визначив механізм надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування. Соколівською сільською радою 31 березня 2018 року було прийнято рішення про запровадження на території громади Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян визначених зазначеною постановою Уряду, які зареєстровані (проживають) у населених пунктах Соколівської об’єднаної територіальної громади та знаходяться на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Більш детально…