Соколівська сільська рада повідомляє про початок розроблення містобудівної документації – генерального плану села Вишняківка .

Відповідно ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Соколівська сільська рада повідомляє про початок розроблення містобудівної документації – генерального плану села Вишняківка .

Підстава для розроблення: рішення Соколівської сільської ради від 13 листопада 2019 року № 2956/1 «Про надання дозволу на виготовлення генерального плану села Вишняківка».

Замовник: Соколівська сільська рада. Мета проекту: розроблення генерального плану села Вишняківка у відповідності до чинного законодавства та з врахуванням перспективи розвитку населеного пункту. Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Соколівської сільської ради за адресою : 27641  село Соколівське, вул. Шевченка, 23, Кропивницького раойну, Кіровоградської області. Строк подання пропозицій: протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про початок розроблення містобудівної документації – Генеральний план села Вишняківка. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ містобудівної документації «Генеральний план села Новопетрівка Кропивницького району Кіровоградської області»

 

  1. Інформація про замовника:

 

Замовником містобудівної документації є Соколівська сільська рада.

27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, вул. Шевченка, 23, електронна адреса: sokolivskasr@ukr.net. Телефони для довідок: 31-02-78.

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Генеральний план села Новопетрівка розробляється згідно з рішенням Соколівської сільської ради від 13 листопада 2019 року  № 2951.

При розробленні генерального плану враховується Схема планування Кіровоградської області, яка розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2012 році, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно – транспортної

інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту на якій реалізуються повноваження Соколівської сільської ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно – транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища.

Завданням проекту генерального плану населеного пункту є:

  • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
  • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного протипожежного та іншого законодавства;
  • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
  • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
  • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно – оздоровчу, естетичну, історико – культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
  • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
  • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

Більш детально…