Соколівська сільська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування з виборів депутатів Соколівської сільської ради у багатомандатних округах

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 1

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 1200
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 1200
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 735
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 1178
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 464
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 464
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 9
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Біленький Віктор Миколайович 54
2 Гаращенко Руслан Васильович 56
3 Довбиш Олександр Петрович 14
4 Зеленський Сергій Миколайович 13
5 Касьян Юзефа Йосипівна 57
6 Лобікова Валентина Федорівна 21
7 Погорецький Віктор Миколайович 61
8 Ратушний Андрій Григорович 10
9 Руденко Микола Миколайович 17
10 Руденко Світлана Юріївна 9
11 Сергієнко Максим Володимирович 106
12 Соколенко Іван Сергійович 6
13 Терехова Ірина Валеріївна 15
14 Шило Юрій Олександрович 16

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Сергієнко Максим Володимирович Сто шість 106
2 Погорецький Віктор Миколайович Шістдесят один 61
3 Касьян Юзефа Йосипівна П’ятдесят сім 57

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)

Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)

Н. ШАПКА
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30” жовтня 2020 року, “16” год “30” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 2

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 1241
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 1241
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 843
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 1203
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 398
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 399
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 3
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Золотков Андрій Сергійович 37
2 Кабак Олександр Михайлович 55
3 Калюжна Маргарита Анатоліївна 24
4 Крижановський Єдуард Володимирович 55
5 Лукашова Світлана Миколаївна 77
6 Лунгул Василь Іванович 12
7 Нестеренко Ольга Василівна 64
8 Скрипніченко Володимир Володимирович 7
9 Соколенко Сергій Іванович 7
10 Яценко Ольга Володимирівна 58

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
Лукашова Світлана Миколаївна Сімдесят сім 77
Нестеренко Ольга Василівна Шістдесят чотири 64
Яценко Ольга Володимирівна П’ятдесят вісім 58

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30”жовтня 2020 року, “16” год “40” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 3

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 831
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 831
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 500
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 830
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 331
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 331
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 4
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Авксентьєв Костянтин Володимирович 25
2 Андрієць Олег Григорович 30
3 Бабаліч Володимир Миколайович 21
4 Зворигіна Ольга Вікторівна 1
5 Ломакіна Галина Іванівна 35
6 Лунгул Олег Васильович 84
7 Паталах Катерина Сергіївна 2
8 Семенов Валерій Володимирович 101
9 Слонь Віктор Вікторович 28

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Семенов Валерій Володимирович Сто один 101
2 Лунгул Олег Васильович Вісімдесят чотири 84

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30”жовтня 2020 року, “16” год “50” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 3

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 831
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 831
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 500
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 830
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 331
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 331
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 4
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Авксентьєв Костянтин Володимирович 25
2 Андрієць Олег Григорович 30
3 Бабаліч Володимир Миколайович 21
4 Зворигіна Ольга Вікторівна 1
5 Ломакіна Галина Іванівна 35
6 Лунгул Олег Васильович 84
7 Паталах Катерина Сергіївна 2
8 Семенов Валерій Володимирович 101
9 Слонь Віктор Вікторович 28

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Семенов Валерій Володимирович Сто один 101
2 Лунгул Олег Васильович Вісімдесят чотири 84

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30”жовтня 2020 року, “16” год “50” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 4

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 1452
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 1452
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 829
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 1438
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 623
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 623
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 23
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Гавриш Володимир Миколайович 90
2 Галь Олена Володимирівна 128
3 Гамарець Олександр Петрович 61
4 Головченко Вячеслав Олегович 89
5 Коваленко Анатолій Павлович 44
6 Нєдєльчев Микола Іванович 111
7 Опаленик Олег Юрійович 53
8 Панфьоров Олександр Сергійович 24

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Галь Олена Володимирівна Сто двадцять вісім 128
2 Нєдєльчев Микола Іванович Сто одинадцять 111
3 Гавриш Володимир Миколайович Дев’яносто 90
4 Головченко Вячеслав Олегович Вісімдесят дев’ять 89

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30” жовтня 2020 року, “17” год “00” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 5

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 722
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 722
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 382
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 706
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 340
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 340
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 9
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Мельник Оксана Вікторівна 58
2 Мокряк Богдан Миколайович 101
3 Чернявська Альбіна Олександрівна 3
4 Шепеленко Олександр Олександрович 71
5 Шкуренко Всеволод Володимирович 98

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Мокряк Богдан Миколайович Сто один 101
2 Шкуренко Всеволод Володимирович Дев’яносто вісім 98

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30” жовтня 2020 року, “17” год “10” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 6

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 960
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 960
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 478
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 953
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 482
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 482
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 1
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Барабуля Олександр Васильович 22
2 Войцеховський Руслан Володимирович 12
3 Думчева Ірина Леонідівна 3
4 Заголюк Володимир Іванович 96
5 Касьянчук Андрій Вікторович 50
6 Коханська Марія Петрівна 21
7 Крот Віра Миколаївна 14
8 Савчук Микола Миколайович 93
9 Соменко Наталія Миколаївна 1
10 Тарасенко Микола Миколайович 120
11 Тищенко Тетяна Леонідівна 47
12 Швай Олена Віталіївна 2

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Тарасенко Микола Миколайович Сто двадцять 120
2 Заголюк Володимир Іванович Дев’яносто шість 96
3 Савчук Микола Миколайович Дев’яносто три 93

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30”жовтня 2020 року, “17” год “20” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 7

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 1124
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 1124
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 468
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 1114
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 638
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 638
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 10
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Аравкін Павло Володимирович 29
2 Багрій Людмила Олексіївна 17
3 Демченко Вікторія Вікторівна 14
4 Кадієв Руслан Зайнутдінович 30
5 Кушняр Алла Павлівна 120
6 Мачула Сергій Леонідович 19
7 Протасов Олександр Миколайович 84
8 Русінський Олег Михайлович 103
9 Савченко Марина Сергіївна 14
10 Царук Тетяна Миколаївна 19
11 Цатурян Роман Олександрович 60
12 Чебановська Наталья Леонідівна 58
13 Шатайло Микола Володимирович 8
14 Шпак Валерій Васильович 53

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Кушняр Алла Павлівна Сто двадцять 120
2 Русінський Олег Михайлович Сто три 103
3 Протасов Олександр Миколайович Вісімдесят чотири 84

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30”жовтня 2020 року, “17” год “30” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(назва сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Соколівської сільської РАДИ
(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 8

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 1154
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 1154
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 771
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 844
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 383
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 355
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 15
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата в депутати
(цифрами)
1 Бондаренко Ольга Іванівна 32
2 Денисов Роман Олександрович 77
3 Єжова Вікторія Ігорівна 17
4 Лобанов Павло Анатолійович 87
5 Мукусієнко Світлана Анатоліївна 34
6 Пономаренко Олег Вікторович 62
7 Цатурян Вячеслав Шагенович 31

10) найбільшу кількість голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі набрали кандидати в депутати:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата в депутати Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Лобанов Павло Анатолійович Вісімдесят сім 87
2 Денисов Роман Олександрович Сімдесят сім 77
Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30” жовтня 2020 року, “17 ” год “40” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів депутатів відповідної ради:
5

кандидати в депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів у депутати:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів депутатів відповідної ради. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК

Соколівська сільська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування з виборів Соколівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі

ПРОТОКОЛ

СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Кропивницького району Кіровоградської області
(сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ СОКОЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
(назва посади сільського/селищного/міського голови)
В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений”) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії 8656
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 8665
(цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями 5005
(цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільцях 8267
(цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 3660
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях 0
(цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 3632
(цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 85
(цифрами)

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови:


з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата на посаду
сільського/селищного/міського голови
(цифрами)
1
Аравкін Павло Володимирович 418
1
Завірюха Інна Григорівна 2234
1
Мармаза Микола Іванович 535

Небесний Андрій Олександрович 89
1
Панфьоров Олександр Сергійович 133
1
Слонь Віктор Васильович 130

10) найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

№ з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови
(цифрами) Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду сільського/ селищного/міського голови, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі
(цифрами)
1 Завірюха Інна Григорівна 2234 61,5%

Цей протокол складено у двох примірниках.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії
О. Тімофєєва
Заступник голови
територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
Н. Єгорова
Секретар
територіальної виборчої комісії (підпис)

(прізвище та ініціали)
Н. Шапка
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП

“30” жовтня 2020 року, “16” год “20” хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів сільського/селищного/міського голови:

кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

довірені особи кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК