Безпека при експлуатації систем під тиском.

 

Загальні вимоги безпеки з техніки безпеки під чає обслуговування механізмів.

 

До обслуговування механізмів допускаються особи, які мають професійну підготовку відповідного характеру роботи та пройшли навчання і перевірку знань з техніки безпеки. Працівники, безпосередньо пов’язані з експлуатацією механізмів, повинні добре знати їх будову і порядок експлуатації, вміти своєчасно виявляти несправності і провадити роботи з дотриманням вимог безпеки.

Перед вмиканням механізму необхідно впевнитися в його справності і в тому, що його пуск нікому не загрожує небезпекою. Дуже важливо забезпечити заходи щодо попередження самовільного його руху чи пуску.

Забороняється працювати на механізмі в разі зняття огороджень чи захисних пристосувань, а також у разі їх відсутності чи несправності. Виявив несправності під час огляду в механізмі чи його запобіжних пристроях, слід повідомити про це керівнику робіт і до їх усунення до роботи не приступати.

 

Забороняється:

залишати працюючий механізм без догляду (навіть під час короткочасної відсутності);

доторкатися до частин механізму, що рухаються чи обертаються, та спиратися на нього;

брати чи передавати через працюючий механізм предмети;

чистити, змащувати і ремонтувати механізм під час його роботи;

вмикати чи зупиняти, крім аварійних випадків, механізми, на яких працювати не було доручено керівником робіт;

користуватися рукавицями під час робіт, де існує небезпека захоплення їх частинами, що обертаються;

користуватися несправними засобами індивідуального захисту.

 

Якщо під час роботи в рухомий механізм попав будь-який предмет, витягувати його на ходу забороняється. Для цього необхідно вимкнути механізм.

Забороняється допускати на своє робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи, що виконується, довіряти працюючий механізм іншій особі.

 

Для попередження поломок механізми підлягаються відповідно до встановлених термінів профілактичним оглядам і планово-попереджувальна

 

 

Посудиной, що працює під тиском, називають герметично закриту ємність, призначену для ведення хімічних і теплових процесів, а також для зберігання і транспортування стиснутих, зріджених і розчинних газів і рідин під тиском.

 

На посудини, що працюють під тиском понад 0,07 мПа поширюються Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Ці правила не поширюються на посудини і балони місткістю до 25л, в яких добуток ємності (л) на робочий тиск (мПа) складає не більше 20; на частини машин, які не являються самостійними посудинами та інші.

 

Керівництво підприємства для забезпечення безпечних умов роботи посудин, що працюють під тиском, повинно здійснювати такі заходи:

призначити наказом зі складу інженерно-технічних робітників (ІТР) відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, та в необхідній кількості осіб обслуговуючого персоналу, які пройшли медичний огляд, навчені за спеціальною програмою і мають відповідне посвідчення;

забезпечити проведення технічних оглядів відповідно до встановлених строків;

організувати проведення перевірки знань обслуговуючого персоналу;

забезпечити інструкціями з безпечної експлуатації.

 

Посудини, на які поширюються вищевказані Правила, підлягаються реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. Реєстрація проводиться за письмовою заявою власника (керівника) підприємства.

 

Посудини, які знаходяться в експлуатації повинні підлягатися технічному огляду (зовнішній і внутрішній огляд і гідравлічне випробування) після монтажу до початку експлуатації, а також періодично в процесі експлуатації.

Зовнішній і внутрішній огляд проводиться не рідше одного разу на чотири роки з метою контролю стану внутрішніх і зовнішніх поверхонь і впливу середовища на корпус. Гідравлічне випробування проводиться не рідше одного разу на 8 років з попереднім внутрішнім оглядом.

Посудини для транспортування і зберігання зріджених кисню, азоту та інших не корозійних кріогенних рідин, захищені поверхневою ізоляцією, підлягаються технічному огляду не рідше 1 раз на 10 років. Технічний огляд заритих в фунт посудин з не корозійним середовищем може проводитись без звільнення їх з фунту і зняття зовнішньої ізоляції не рідше 1 разу на 10 років за умовою виміру товщини стінок посудини неруйнівним методом контролю.

Посудина проходить випробування, якщо в неї не виявлено ознак розривів, не помічені течі і пітніння в зварних швах, видимі деформації після випробування.

Позачерговий технічний огляд проводиться в таких випадках:

після реконструкції або ремонту з використанням зварювання або паяння
елементів; .

якщо посудина не експлуатувалася більше 12 місяців;

якщо посудина була демонтована і розміщена на новому місці;

на вимогу представників Держнаглядохоронпраці чи відповідального по нагляду за технічним станом і експлуатації посуди Для забезпечення безпечних умов експлуатації посудина, що працює під тиском, в залежності від призначення повинна мати:

прилади для вимірюваний тиску і температур середовища;

запобіжні пристрої;

запірну або запірно-регулюючу арматуру; покажчики рівня рідини.

Для вимірювання тиску використовують манометри, які підлягаються щорічній перевірці спеціалізованою організацією. Для запобігання від розривів застосовуються пристрої запобіжні клапани, розривні елементи – мембрани. Запобіжні клапани захищають обладнання при відносно повільному підвищення тиску, мембрани – при швидкому зростання тиску.

 

Посудини, що працюють під тиском розміщуються на відкритих майданчиках в місцях, де виключено скупчення людей, або в окремих будівлях. Розміщення посудин дозволяється:

у приміщення, що примикають до виробничих будівель за умовою відмеження капітальною стіною;

у виробничих приміщеннях (у випадках, передбачених галузевими правилами безпеки);

із заглибленням в ґрунті за умовою забезпечення доступу до арматури та захисту стінок посудини від корозії.

Не дозволяється розміщення посудин, зареєстрованих в органах Держнаглядохоронпраці в жилих, громадських і побутових будівлях, а також у приміщеннях, що примикають до них. Розміщення посудини має виключати можливість її прикидання та повинно забезпечувати можливість огляду і ремонту.

 

Посудини, що працює під тиском повинна бути негайно зупинена в таких випадках:

підвищення тиску в посудині нижче дозволеного, незважаючи на виконання всіх вимог, вказаних в інструкції;

при виявлені несправності запобіжних клапанів;

при виявлення в посудині та її елементах, що працюють під тиском, тріщин, опуклостей, значного стоншення стінок, пропусків у зварних швах, розриву прокладок;

виникла пожежа, що створила загрозу обслуговуючому персоналу і посудині; при несправності покажчиків рівня рідини, запобіжних, блокуючих пристроїв, контрольно вимірювальних приладів і засобів автоматики.

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*