ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ містобудівної документації «Генеральний план села Новопетрівка Кропивницького району Кіровоградської області»

 

 1. Інформація про замовника:

 

Замовником містобудівної документації є Соколівська сільська рада.

27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, вул. Шевченка, 23, електронна адреса: sokolivskasr@ukr.net. Телефони для довідок: 31-02-78.

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Генеральний план села Новопетрівка розробляється згідно з рішенням Соколівської сільської ради від 13 листопада 2019 року  № 2951.

При розробленні генерального плану враховується Схема планування Кіровоградської області, яка розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2012 році, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно – транспортної

інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту на якій реалізуються повноваження Соколівської сільської ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно – транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища.

Завданням проекту генерального плану населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно – оздоровчу, естетичну, історико – культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

Проект розробляється у відповідності з:

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для здійснення діяльності та об’єктів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

 

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території Кіровоградської області відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі статтею 24 закону регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

На підставі генерального плану населеного пункту в майбутньому будуть розроблені план зонування території, детальні плани територій, які згідно зі статтею 19 закону, зокрема визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

За функціональним призначенням територія населеного пункту поділяється на сельбищну, виробничу та рекреаційну. Переважний вид забудови населеного пункту є одноповерхова індивідуальна житлова забудова.

Проектом передбачається зберегти існуюче функціональне зонування території з поділом на житлову, громадську, виробничу та рекреаційну зони.

Населений пункт має регулярну планувальну структуру. Сельбищна територія села має лінійний характер та розташована вздовж основних вулиць (вул. Дружби, вул. Космонавтів).

Об’єкти обслуговування у селі Новопетрівка наявні не в повному обсязі. Проектом передбачається виділення комунальної території з можливим розміщенням дитячого майданчика та території для розміщення об’єктів обслуговування.

Об’єкти історико – культурної спадщини на території населеного пункту відсутні.

Пам’ятки археології відсутні. Територія села не входить до історичного ареалу, охоронних зон пам’яток, зон охорони археологічного культурного шару.

Виробнича зона представлена існуючим сільськогосподарським підприємством (вид діяльності – вирощування та зберігання зернових та технічних культур) з санітарно – захисною зоною до 100 м та проектними територіями виробничого призначення.

Існуючі та проектні об’єкти не належать до об’єктів, які містять  види діяльності та об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Об’єкти, що становлять підвищену небезпеку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 року № 554 на території населеного пункту, відсутні.

Генеральним планом не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Джерелами зовнішнього техногенного акустичного забруднення в населеному пункті є автомобільний вид транспорту, сільськогосподарські підприємства, комунальні об’єкти (котельні, трансформатори і т. ін.).

В населеному пункті функціонує одне кладовище, Об’єкти соціального призначення на території відсутні.

Ландшафтно рекреаційні території розміщені розгалужено по населеному пункту та створюють єдину зелену зону села.

У північній частині населеного пункту в східному напрямку протікає річка Сугоклея, в східній частині населеного пункту – річка Лозуватка, яка впадає в річку Сугоклея.

В межах населеного пункту існують території, використання яких обмежене:

 • прибережною захисною смугою водойм;
 • розташуванням територій в зоні впливу виробничих об’єктів із санітарно – захисними зонами, в межах яких заборонено будівництво житлової та громадської забудови;
 • землі розміщені під високовольтними лініями електропередачі, використання яких обмежене.

Метою даного проекту є уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови населеного пункту.

Територія опрацювання складає – 103.0063 га.

В межах території на східній стороні проходить ЛЕП 35кВ.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території.

 

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення імовірні наслідки попередньо відсутні.

Джерелами зовнішнього біогенного акустичного забруднення в с. Новопетрівка є сільськогосподарські підприємства зі зберігання та переробки зерна.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище можливі від техногенного навантаження внаслідок руху автомобільних засобів по шляху Кільцевої дороги.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генерального плану населеного пункту, зокрема для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, землі;
 • кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій, та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки.

Акустичне забруднення, граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

б) для територій з природоохоронним статусом

Для територій з природоохоронним статусом ‑ відсутні.

Об’єкти природно ‑ заповідного фонду на прилеглих територіях – відсутні.

в) траскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення Транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Не передбачаються.

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки вищенаведений об’єкт генеральний план населеного пункту є стандартним способом планування території, що визнані, як на міжнародному так і на державному рівні.

Територіальні альтернативи також не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь‑яку іншу територію.

У разі не затвердження документа державного планування (генерального плану населеного пункту) та відмови від реалізації об’єктів будівництва, що проектуються, ситуація призведе до неможливості здійснення подальшої містобудівної діяльності. Відмова від реалізації проекту генерального плану населеного пункту не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку села.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження не передбачаються.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту генерального плану населеного пункту;

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки розділу стратегічної екологічної оцінки визначатиметься доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно‑правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Передбачається розроблення комплексу заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь‑якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчення природних умов території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

 

 1. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для захисту житлової забудови від шуму, пилу і загазованості вздовж доріг планується передбачити смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.

В цілому, проект розробляється у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, проект містобудівної документації та не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єктів, максимально повно будуть використовуватись сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • улаштування територій санітарно – захисних зон.
 • улаштування локальних очисних споруд та споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно‑будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

СЕО виконується відповідно до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Відповідальний:

Соколівська сільська рада.

27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, вул. Шевченка, 23, електронна адреса: sokolivskasr@ukr.net. Телефони для довідок: 31-02-78.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план села Новопетрівка Кропивницького району Кіровоградської області» подаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*